TROUBLESHOOTING

Rijdt of stuurt vanzelf
Wanneer de zender ingeschakeld wordt, gaat het voertuig bewegen/draaien de wielen e.d.

Mogelijke oplossing:
Kijk of de trim-instelling correct ingesteld staat. De trim-knopen zitten aleen op de zenders van digitaal proportinele systemen. Ze zijn bedoeld om de nul-punten van zowel het sturen als de snelheid in te stellen.

In andere gevallen kan het zijn dat het voertuig reageert op interferentie van bijvoorbeeld hoogspanningskabels, magnetrons of andere RC voertuigen.

Bereik is erg kort / Reageert vreemd
De zender heeft een erg kort bereik of het voertuig reageert vreemd op de afstandbediening.

Mogelijke oorzaken:
- Zwakke batterij in zender/voertuig.
- Verkeerd aangesloten batterijen.
- Het voertuig is buiten bereik van de zender geraakt.
- De zender wordt gestoord door interferentie van andre RC voetrtuigen op dezelfde frequentie, CB radio's magnetrons, hoogspanningskabels, etc.

Oplossingen:
- Gebruik baterrijen van een goede kwaliteit.
- Laad het batterij pack op (nadat deze volledig ontladen is).
- Vevang de gebruikte batterijen.
- Zorg ervoor dat de batterijen correct geplaatst zijn en goed contact maken met de contactpunten.
- Zorg er voor dat de antenne van de zende volledig uitgetrokken is.
- Zorg ervoor dat de antenne van het voertuig (indien aanwezig) rechtop staat.
- Loop met de zender richting het voertuig zodat deze weer binnen bereik komt.
- Zet de Zender uit van het voertuig dat op dezelfde frequentie werkt
- Ga naar een locatie waar minder interferencie is.